Τμήμα Ένταξης

"Βλέπεις, είπε, είναι οι Άλλοι 

και δε γίνεται Αυτοί χωρίς Εσένα 

και δε γίνεται μ' Αυτούς χωρίς, 

Εσύ Βλέπεις, είπε, είναι οι Άλλοι 

και ανάγκη πάσα να τους αντικρίσεις 

 η μορφή σου αν θέλεις ανεξάλειπτη να 'ναι 

και να μείνει αυτή" 

 'Αξιον Εστί -Οδ. Ελύτης 

Το τμήμα Ένταξης του 22ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2016 (ΦΕΚ 2540Β΄/18.8.2016) και λειτούργησε για πρώτη φορά το σχολικό έτος

2016-2017

Στόχος του είναι η εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών και μαθητριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εντός του σχολικού ωραρίου, μέσα από τα εξειδικευμένα, ατομικά ή ομαδικά, εκπαιδευτικά προγράμματα που τους παρέχει. 

Το Τ.Ε. αποτελεί ξεχωριστό τμήμα μέσα στη σχολική μονάδα και δέχεται μαθητές και μαθήτριες από όλες τις τάξεις. 

Οι μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στο Τ.Ε. είναι, στην πλειοψηφία τους, παιδιά με γενικές ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς και χαμηλή σχολική επίδοση.

Οι μαθητές και μαθήτριες που έχουν επιλεγεί οργανώνονται σε μικρές ομάδες με βάση τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες, όπως αυτές έχουν οριστεί από την άτυπη αξιολόγηση του Ειδικού Εκπαιδευτικού του Τ.Ε., λαμβάνοντας υπόψη και τη γνωμάτευση του Κ.Ε.Σ.Υ. ή του Ι.Π.Κ.

Ωστόσο, υπάρχουν και μαθητές, μαθήτριες που παρουσιάζουν σοβαρές εκπαιδευτικές ανάγκες και η ομαδοποίηση δεν είναι γι' αυτούς ο ενδεδειγμένος τρόπος παρέμβασης. Ο/Η εκπαιδευτικός του Τ.Ε. υλοποιεί στην περίπτωση αυτή εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο ακολουθεί ο/η μαθητής/τρια και εντός της γενικής τάξης, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο

Ατομικός φάκελος μαθητή/μαθήτριας

Ο ατομικός φάκελος περιλαμβάνει:

αντίγραφο  γνωμάτευσης από ΚΕΣΥ ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό φορέα (ΙΠΚ)

υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα για την παιδαγωγική αξιολόγηση και υποστήριξη του/της μαθητή/μαθήτριας από το Τ.Ε

άτυπες εκπαιδευτικές αξιολογήσεις από τον/την εκπαιδευτικό του Τ.Ε 

 Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ) του/της μαθητή/μαθήτριας

συνοπτικό οικογενειακό και κοινωνικό ιστορικό του/της μαθητή/μαθήτριας 

κλείδες παρατήρησης

 εργασίες από τη γενική τάξη

αντιπροσωπευτικές εργασίες του/της μαθητή/μαθήτριας σχετικές με τους εξατομικευμένους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους


Captain Covid 19

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης [Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α] και το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) δημιούργησαν και παρουσιάζουν το 1ο και 2ο επεισόδιο της σειράς 

«Captain Covid-19»

14 Σεπτεμβρίου 2020

Παρά τις πρωτόγνωρες δυσκολίες και συνθήκες που βιώνουμε, εκπαιδευτικοί, μαθητές, μαθήτριες και γονείς με υπευθυνότητα και αλληλεγγύη παίρνουμε κάθε μέτρο προστασίας και πρόληψης, προκειμένου να διαφυλάξουμε την εκπαιδευτική διαδικασία και να διατηρήσουμε ασφαλή και υγιή τη σχολική μας κοινότητα!!!

.....τα παιδιά δε θα σε θυμούνται για όσα τους έμαθες.....

......θα σε θυμούνται για όσα τους έκανες να νιώσουν......

11 Ιανουαρίου 2021

Διαδραστικό Σταυρόλεξο στις 

Δευτερεύουσες  Προτάσεις

κλικ στην εικόνα για να επιλύσετε το σταυρόλεξο

Επίθετο πολύς-πολλή-πολύ

επίρρημα πολύ

Αντωνυμίες

Παραθετικά Επιθέτων

Όγκος- Χωρητικότητα

Κλάσματα

Γεωμετρικές έννοιες

Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς!!!

Εξισώσεις

Δευτερεύουσες (εξαρτημένες) προτάσεις

Ανοίξτε το παρακάτω  αρχείο για περισσότερη εξάσκηση!!!!

Poster 

Διερευνώντας την αναγνωστική κατανόηση σε ψηφιακό περιβάλλον

αναγνωστική δεξιότητα: προβλεπτικός παράγοντας 

Μαθησιακών Δυσκολιών

Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση

Η ευρωπαϊκή και εθνική εκπαιδευτική πολιτική της συμπερίληψης (Inclusion- Σχολείο για όλους!)

Οδηγός υποβολής αιτήσεων στο

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+

Φόρμα επικοινωνίας

Για την καλύτερη επικοινωνία παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών που παρακολουθούν το Τμήμα Ένταξης κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά να συμπληρώσουν την φόρμα συλλογής δεδομένων πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο

Σύγχρονη εξ αποστάσεως

 εκπαίδευση

 Τμήματος Ένταξης

Η λειτουργία των ψηφιακών Τμημάτων Ένταξης με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και υποστήριξη συνεχίζει να γίνεται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που έχει καταρτιστεί και σύμφωνα με τις ομάδες μαθητών/τριών που έχουν οριστεί να υποστηρίζονται στη δια ζώσης εκπαίδευση είτε σε σταθερή, είτε σε κυλιόμενη βάση, ανάλογα με τον αρχικό προγραμματισμό, στην ψηφιακή αίθουσα των εκπαιδευτικών του Τμήματος Ένταξης 

Τις υπόλοιπες ώρες, ως ορίζει το πρόγραμμα, οι μαθητές και μαθήτριες  παρακολουθούν τα μαθήματα στο γενικό τμήμα στο οποίο ανήκουν

Οι εκπαιδευτικοί των Τμημάτων Ένταξης μπορούν επίσης:

-Να στείλουν επιπρόσθετα υλικό ασύγχρονα, μέσω των ψηφιακών πλατφορμών ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που χρησιμοποιεί το σχολείο

-Να χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ΠΣΔ για ανταλλαγή υλικού ή/και παροχή πληροφοριών/διευκρινίσεων για το μάθημα

Πρόγραμμα σύγχρονης

 τηλεκπαίδευσης 

Τμήματος Ένταξης

Το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Τμήματος Ένταξης έχει ήδη καταρτιστεί και αποσταλεί στον Διευθυντή του σχολείου, ο οποίος με τη σειρά του το έχει αποστείλει στους μαθητές και τις μαθήτριες που παρακολουθούν το Τμήμα Ένταξης κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά μαζί με το URL  της ψηφιακής πλατφόρμας Webex για την είσοδό τους στην εικονική-ψηφιακή τάξη του Τμήματος Ένταξης 

Για λόγους διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων των μαθητών και των μαθητριών το πρόγραμμα μαθημάτων και οι αντίστοιχες ώρες διδασκαλίας δε δημοσιοποιούνται

#menoume asfaleis-menoume aisiodoxoi#

Αναγνωστική δεξιότητα: προβλεπτικός

 παράγοντας Μαθησιακών Δυσκολιών

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία τα ελλείμματα στην κατάκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας αποτελούν ισχυρό προβλεπτικό παράγοντα για την εμφάνιση Μαθησιακών Δυσκολιών κατά τη σχολική ηλικία

Πρώτη Ανάγνωση 

Αναγνωστικές ευκολίες

Ένας εύκολος και πρακτικός τρόπος για την κατάκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας για μαθητές και μαθήτριες με μαθησιακές δυσκολίες

Από το φώνημα στη συλλαβή, από τη συλλαβή στη λέξη και από τη λέξη στην πρόταση. Περιλαμβάνει συχνόχρηστες και οικείες στους μαθητές και τις μαθήτριες πρωτοσχολικής ηλικίας, λέξεις αλλά και ψευδολέξεις για την κατάκτηση του μηχανισμού της ανάγνωσης!!! 

Η μέθοδος και διδακτική πρόταση βρίσκεται αναρτημένη στον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ)

Διεύθυνση Φυσικού Πόρου

 https://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/1551?locale=el

Αναγνωριστικό Μαθησιακού Αντικειμένου

Άτυπη δοκιμασία φωνημικής επίγνωσης

 και αναγνωστικής ευχέρειας

κλικ στην εικόνα για να μεταβείτε στην άτυπη δοκιμασία

βελτίωση φωνολογικής ενημερότητας 

και  αποκωδικοποίησης

Κατά την αποκωδικοποίηση ο αναγνώστης αναγνωρίζει τα οπτικά σύμβολα τα οποία αντιστοιχεί στα φωνήματά τους με αποτέλεσμα να μπορεί να διαβάζει λέξεις και ψευδολέξεις. Η διαδικασία αυτή απαιτεί την ύπαρξη φωνημικής επίγνωσης, δηλαδή τη γνώση πως τα γραπτά σύμβολα αντιστοιχούν σε φωνήματα του προφορικού λόγου 

κλικ στην εικόνα για να μεταβείτε στη δραστηριότητα

παρεμβατικό πρόγραμμα για τη

φωνημική διάκριση διπλών

γραμμάτων

20 Νοεμβρίου 

Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων

 του  Παιδιού 


Μάθε τη Σύμβαση με απλά λόγια!

 Αυτά είναι τα δικαιώματά σου! 

Αν δεν τα γνωρίζεις, δεν θα ξέρεις ότι παραβιάζονται, 

γι' αυτό άρχισε να ερευνάς! 

17 Νοέμβρη 1973

εξέγερση του Πολυτεχνείου

Το σφαγείο ( Μίκης Θεοδωράκης)

 Είναι γνωστό και ως το "Μεσημέρι"

Μέρος του έργου του "Τα τραγούδια του Ανδρέα", έργο αφιερωμένο στον αγωνιστή του αντιδικτατορικού αγώνα Ανδρέα Λεντάκη. Αναφέρεται σε πραγματικά γεγονότα και κυρίως στα βασανιστήρια που υποβάλλονταν τόσο ο μουσικοσυνθέτης, τον είχαν τοποθετήσει σε κελί κοντά σε χώρους βασανισμού, όσο και τα βασανιστήρια που είχε υποστεί ο ίδιος ο Ανδρέας Λεντάκης, στο κτήριο της Ασφάλειας της Μπουμπουλίνας. 

Είναι ένα από τα πιο σημαντικά έργα του αγώνα ενάντια στην Χούντα των Συνταγματαρχών 

Αφιέρωμα στην εθνική επέτειο της

 28ης Οκτωβρίου 1940

Χρονικό μνήμης

80 χρόνια πέρασαν από την εμβληματική εκείνη Δευτέρα της 28ης Οκτωβρίου του 1940, όταν η Ελλάδα αρνήθηκε περήφανα να υποταχθεί και να παραδοθεί στα στρατεύματα των Ιταλών

Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα 

Τμήματος Ένταξης

Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των μαθητών και μαθητριών που παρακολουθούν το Τ.Ε. στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα που ακολουθεί δεν αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των μαθητών, αλλά ούτε και οι ώρες και τα γνωστικά αντικείμενα που παρακολουθούν

Όταν οι ψείρες... πάνε σχολείο!!!

Οι ψείρες είναι παρασιτικά έντομα που μεταδίδονται από το ένα άτομο στο άλλο με την επαφή των κεφαλιών ή με την κοινή χρήση αντικειμένων (καπέλα, πετσέτες, χτένες). Ωστόσο, δεν μπορούν να επιζήσουν για πολύ μακριά απ' το ανθρώπινο σώμα.

Τα ενήλικα έντομα έχουν μήκος 2-3 χιλιοστά και εντοπίζονται συνήθως στον αυχένα, στους κροτάφους και στα αυτιά. Αριθμητικά όμως είναι λίγες και μπορεί να μην φαίνονται πάνω στα μαλλιά, γιατί το χρώμα τους μπορεί να είναι καστανό, καστανόξανθο, γκριζωπό ή μαύρο. Έτσι, αυτό που συχνά αντιλαμβανόμαστε είναι οι κόνιδες, δηλαδή τα αυγά τους τα οποία είναι πολυάριθμα, λευκά, κολλάνε σε απόσταση λίγων χιλιοστών από τη ρίζα των τριχών και δεν ξεκολλάνε εύκολα από αυτές.

Τι θα χρειαστούμε φέτος στο Τμήμα Ένταξης

Μαθαίνουμε ασφαλείς

#mathainoumeasfaleis#

Μια νέα σχολική χρονιά ξεκινά σε... ιογενή κλοιό και στη χώρα μας, όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας (μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικοί) υποχρεούμαστε να φοράμε μάσκα προστασίας στη σχολική καθημερινότητά μας και να ακολουθούμε υγειονομικά πρωτόκολλα για την πρόληψη εξάπλωσης του κορωνοϊού

Σχολικό Έτος: 2019-2020

Αναμνηστικό αποφοίτησης για τους μαθητές και τις μαθήτριες της ΣΤ΄ Δημοτικού του Τμήματος Ένταξης

Δίπλωμα προόδου για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Τ.Ε.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Υ.ΠΑΙ.Θ.

Αιτήσεις για εκπαιδευτικές αξιολογήσεις και γνωματεύσεις κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 9.00 το πρωί έως και τις 2.00 το μεσημέρι στη γραμματεία του 1ου ΚΕΣΥ της Α΄Αθηνών, στο ισόγειο του κτηρίου

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Κατά το τρέχον σχολικό έτος 2019-2020 στο Τ.Ε. του σχολείου πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση μεταπτυχιακοί φοιτητές με ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή ύστερα από έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Μέτρα δημόσιας υγείας!!!!

Ο ΕΟΔΥ δημοσίευσε οδηγίες για τις αποστάσεις και τη χρήση μάσκας στα σχολεία και σε άλλους χώρους.

Γίνεται σύσταση για τη χρήση μάσκας σε σχολεία, Πανεπιστήμια και Φροντιστήρια.

Πρόσκληση Γονέων / Κηδεμόνων μαθητών/τριών κάθε βαθμίδας σε διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση

Σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω Webex σε πραγματικό χρόνο με τους μαθητές του Τ.Ε. της Δ΄Δημοτικού:

Πέμπτη 9 Απριλίου και ώρα 12:00

Ανακοίνωση 1ου ΚΕΣΥ Α΄Αθήνας

Μένουμε σπίτι-Μαθαίνουμε στο σπίτι

Οδηγίες για την εγγραφή μαθητή/μαθήτριας στο ΠΣΔ

Οδηγίες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me για μαθητές και εκπαιδευτικούς!!!

Η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me για μαθητές και εκπαιδευτικούς είναι μία σύγχρονη κοινωνική πλατφόρμα που αναπτύχθηκε για να αποτελέσει το καθημερινό και προσωπικό περιβάλλον εργασίας κάθε μαθητή και εκπαιδευτικού. Παρέχει έναν ασφαλή χώρο συνεργασίας, επικοινωνίας, ανταλλαγής αρχείων και κοινωνικής δικτύωσης. Με σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον που προσομοιάζει tablet ή κινητό τηλέφωνο, αναπτύχθηκε ως ένα περιβάλλον πλήρως επεκτάσιμο, παρέχοντας ένα ανοιχτό πλαίσιο για υποδοχή εργαλείων και εφαρμογών (apps) τρίτων.

Διαλειτουργεί μέσω SSO με το LDAP του ΠΣΔ, επιτρέποντας είσοδο μόνο σε πιστοποιημένους χρήστες (εκπαιδευτικούς και μαθητές) με χρήση των λογαριασμών τους @sch.gr.

Η e-me παρέχει προσωπικό χώρο αρχείων μαθητών και εκπαιδευτικών σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους (Cloud), δημιουργία κοινωνικού δικτύου (επαφές, ομάδες, κοινότητες), δυνατότητα δημιουργίας χώρων συνεργασίας (κυψέλες) και από μαθητές και από εκπαιδευτικούς, ηλεκτρονικό πορφόλιο (e-portfolio), επικοινωνία ασύγχρονη (e-me chat και «τοίχος») και σύγχρονη, περιβάλλον δημιουργίας και διαχείρισης blogs (e-me blogs), διασύνδεση με τα Αποθετήρια Φωτόδεντρο για αξιοποίηση εκπαιδευτικού περιεχομένου. 

YΠΑΙΘ: Ξεκινά η εξ αποστάσεως εκπαίδευση τον καιρό του COVID-19!!!

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανταποκρινόμενο στις εξελίξεις και στην αναστολή λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών για την ανάσχεση της μετάδοσης του κορωνοϊού, ενεργοποιεί ψηφιακά εργαλεία που θα επιτρέψουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία και επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία συνιστά το πλέον πρόσφορο εργαλείο για να διατηρήσουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μας την επαφή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία στις παρούσες, έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας - χωρίς να αποσκοπεί στο να υποκαταστήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση, ούτε να καλύψει τη διδακτέα ύλη

Στο πλαίσιο της αυτονομίας και της μεγαλύτερης ευελιξίας των σχολικών μονάδων, οι Διευθυντές των σχολείων διαμορφώνουν το πρόγραμμα της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. 

Η διαδικασία θα υλοποιηθεί από κάθε εκπαιδευτικό είτε με σύγχρονες, είτε με ασύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, είτε συνδυαστικά: 

• Σύγχρονη (τηλεκπαίδευση) είναι η απευθείας διδασκαλία και μετάδοση μαθήματος σε πραγματικό χρόνο από εκπαιδευτικό, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, σε μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές που παρακολουθούν ζωντανά μέσω υπολογιστή, κινητού ή tablet. Στην πλατφόρμα μπορεί κανείς να συνδεθεί και διαδικτυακά και τηλεφωνικά.

 • Ασύγχρονη είναι η διδασκαλία κατά την οποία ο/η μαθητής/τρια συνεργάζεται με τον εκπαιδευτικό σε διαφορετικό χρόνο από τη διαδικασία παράδοσης του μαθήματος ή δημιουργίας υλικού από τον εκπαιδευτικό, έχοντας πρόσβαση σε μαθησιακό υλικό και χρονοδιάγραμμα μελέτης μέσω διαδικτύου (σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες ή πλατφόρμες που παρέχει το Υπουργείο) 

Μετά την οδηγία του Υπουργείου Παιδείας για τη διευκόλυνση των προγραμμάτων τηλεκπαίδευσης, παρακαλώ να συμπληρώσετε στην παρακάτω φόρμα την ηλεκτρονική διεύθυνση (email) και το κινητό σας τηλέφωνο, προκειμένου να ενημερωθούν και να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία αυτά για τους μαθητές που παρακολουθούν το Τμήμα Ένταξης  στην πληροφοριακή πλατφόρμα myschool του σχολείου.

Συμπληρώστε τα στοιχεία που σας ζητούνται στη διεύθυνση: https://forms.gle/mUJktBDEtVXRJd3a7

κρυπτόλεξα και σταυρόλεξα για παιδιά!!!!

Τα σταυρόλεξα είναι φτιαγμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να προάγουν την μάθηση μέσω του παιχνιδιού και έχουν διαβαθμισμένη δυσκολία.

Mπορείτε να τα κατεβάσετε όλα μαζί σε ένα εύχρηστο αρχείο PDF και να τα εκτυπώσετε. 

Περιλαμβάνει 18 σταυρόλεξα σε ένα αρχείο με 18 σελίδες.

                             
                           Ενημέρωση γονέων

Οι παιδαγωγικές συναντήσεις για θέματα αγωγής και προόδου των μαθητών πραγματοποιούνται υποχρεωτικά ανά τρίμηνο και όποτε κρίνεται αναγκαίο από τον Διευθυντή του σχολείου ή/και τον Σύλλογο Διδασκόντων εκτός διδακτικού και εντός του εργασιακού ωραρίου των εκπαιδευτικών.

Οι εκπαιδευτικοί πραγματοποιούν παιδαγωγικές συναντήσεις σχετικά με θέματα αγωγής και προόδου των μαθητών με πρωτοβουλία και ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου, οι οποίες σκοπεύουν στην ανταλλαγή πληροφοριών, την καταγραφή προβλημάτων, τη λήψη συλλογικών αποφάσεων και την υιοθέτηση κοινών πρακτικών που εκτιμώνται ως πλέον αποτελεσματικές για τη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης, την καλύτερη οργάνωση της σχολικής ζωής, την ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και εν γένει την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

κλικ στην εικόνα για να μεταβείτε στην εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

με Αριθ. Πρωτ. : Φ.7/ΦΜ/35640/Δ1/10.3.2020

Αναφορικά με την ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων για την πρόοδο των τέκνων τους και την επίδοση βαθμολογίας β' τριμήνου (άρθρο 14, παρ.4, του Π.Δ. 79/17 ΦΕΚ 109Α') στις σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ για αποφυγή μαζικών συγκεντρώσεων/συναθροίσεων σε κλειστό χώρο, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, με συγχρωτισμό μαθητών/τριών, γονέων/κηδεμόνων και εκπαιδευτικού προσωπικού, σας ενημερώνουμε τα εξής:

α) Οι γονείς/κηδεμόνες μαθητών/τριών που φοιτούν στο Νηπιαγωγείο και στην Α' και Β΄ τάξη Δημοτικού δύνανται να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τους διδάσκοντες προκειμένου να ενημερωθούν για την πρόοδο των τέκνων τους.

β) Αναφορικά με την επίδοση των ελέγχων για τους μαθητές/τριες που φοιτούν στη Γ', Δ', Ε' και ΣΤ΄ τάξη, οι Σύλλογοι Διδασκόντων, με απόφασή τους, προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να παραδίδονται οι έλεγχοι προόδου β΄ τριμήνου σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο στην τσάντα του κάθε μαθητή, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία γονέων & κηδεμόνων στο σχολείο.

Με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας και του Συλλόγου Διδασκόντων ενημερώνονται οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών.

8 Μαρτίου 2020

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Μαθήτριες κρατιούνται από μια καταρρακτωμένη γέφυρα για να διασχίσουν το ποτάμι και να φτάσουν στο σχολείο τους. Ινδονησία, στις 19 Ιανουαρίου 2012.

Κάθε παιδί αξίζει μια ευκαιρία στην εκπαίδευση, αλλά δυστυχώς τα νέα κορίτσια και οι γυναίκες - το ήμισυ του πληθυσμού - σπάνια έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με τα αγόρια στην μάθηση, την μελέτη και την επιτυχία.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, 65 εκατομμύρια κορίτσια δεν πηγαίνουν στο σχολείο και από τα 774 εκατομμύρια άτομα που είναι αναλφάβητοι σε όλο τον κόσμο, τα δύο τρίτα είναι γυναίκες . Υπάρχουν 33 εκατομμύρια λιγότερα κορίτσια στο δημοτικό σχολείο από αγόρια. Και η εκπαίδευση σώσει πραγματικά ζωές: Αν κάθε γυναίκα σε ολόκληρη την υφήλιο είχε πρόσβαση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι θάνατοι από την παιδική ηλικία θα μειώνονταν κατά το ήμισυ.

Φωτογραφικό αφιέρωμα κοριτσιών που πηγαίνουν στο σχολείο απ΄όλο τον κόσμο

Οι φωτογραφίες περιλαμβάνουν κορίτσια όλων των ηλικιών από τη Ινδία, την Κίνα, τη Ζιμπάμπουε, τη Συρία και το Πακιστάν και είναι απόδειξη ότι όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν ίσο δικαίωμα στην εκπαίδευση, ανεξάρτητα από το φύλο τους.

Τα κορίτσια παρακολουθούν το μάθημα σε σχολείο που καταστράφηκε από πρόσφατη αεροπορική επιδρομή στο λιμάνι της Ερυθράς Θάλασσας στην Υεμένη.

 24 Οκτωβρίου 2017

Τα κορίτσια παρακολουθούν το μάθημα στην πολιορκημένη πόλη Ντούμα της Συρίας.

 2 Μαΐου 2017. 

Ένα κορίτσι περπατά στο δρόμο για το σχολείο σε απομονωμένο χωριό της επαρχίας el-Haouz στα βουνά του Άτλαντα, νότια του Μαρακές.

 4 Μαρτίου 2016

Μια γυναίκα συνοδεύει μερικές φοιτήτριες καθώς περπατούν μέσα στα νερά για να μπορέσουν να φτάσουν στο σχολείο της βόρειας Μανίλας και να παρακολουθήσουν τα μαθήματα της πρώτης μέρας στο σχολείο.

1 Ιουνίου 2015. 

Μαθήτριες επιβιβάζονται σε λεωφορείο στο χωριό Qara Zaghan στην επαρχία Baghlan.

7 Μαΐου 2013. 

3-6 Μαρτίου 2020

Eβδομάδα  ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κατά του σχολικού εκφοβισμού!!!

Για τον σχολικό εκφοβισμό μπορούν να γραφτούν πολλά.

 Είναι ένα σοβαρό θέμα για το οποίο όμως καταβάλλονται σημαντικές προσπάθειες ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και κυρίως αντιμετώπισής του. 

Εκπαιδευτικοί και γονείς τα τελευταία χρόνια συνεργάζονται στενά, ώστε να ελαττωθούν κι αν είναι δυνατό να εκλείψουν τα επεισόδια σχολικής βίας. Γίνονται επιστημονικές ημερίδες, οργανώνονται καμπάνιες στα μέσα ενημέρωσης  και κυκλοφορούν πολλά παιδικά βιβλία που θίγουν και αξιοποιούν κατάλληλα και με δημιουργικό τρόπο το «πρόβλημα». 

Ειδικοί ψυχολόγοι, δημοσιογράφοι και συγγραφείς επισκέπτονται τα σχολεία, συζητούν με τους μαθητές και ο σχολικός εκφοβισμός παύει πια να είναι ένα θέμα ταμπού. Πλέον το σημαντικό στις νέες προσεγγίσεις είναι το γεγονός ότι υπάρχει ενδιαφέρον και η αντιμετώπιση αφορά και στις δύο πλευρές. Και στο θύμα για την ψυχολογική του στήριξη, την αποθεραπεία του συμβάντος, την προσφορά τρόπων κι εφοδίων αντιμετώπισης και κυρίως πρόληψης τέτοιων κρουσμάτων. Αλλά και στο θύτη, όχι μόνο τιμωρητικά και αποδίδοντας ευθύνες και συνέπειες αλλά και ολιστικά, προσπαθώντας να «θεραπευτεί» και ο ίδιος από αυτή την αρνητική συμπεριφορά που δημιουργεί ψυχικό φορτίο στον εαυτό του και άσχημες ψυχικές επιπτώσεις στους άλλους.

Το σχολείο πρέπει να λειτουργεί προληπτικά. Να δημιουργεί χώρους και περιβάλλον ασφάλειας, όπου όλοι να μπορούν να έχουν δικαίωμα στη δημιουργία, την έκφραση και την κοινωνικότητα. Να νιώθουν όλα τα παιδιά ότι αγκαλιάζονται το ίδιο. Τα λάθη να οδηγούν σε συνέπειες αλλά όχι σε αποκλεισμό και περιθωριοποίηση.

Τα παιδιά μπορούν να συγχωρέσουν, μπορούν να δείξουν κατανόηση, μπορούν να διδαχθούν από ένα λάθος ή μια απρεπή συμπεριφορά - μπορούν και πρέπει να νικήσει η συνεργασία, η ομαδικότητα, η φιλία. 

Το σχολείο πρέπει να είναι ένας χώρος μάθησης, συνεργασίας, φιλίας, αποδοχής, σεβασμού και αγάπης - απ' όλους προς όλους.

Με αφορμή την εβδομάδα αυτή, επειδή η δύναμη της εικόνας χωράει πολλά μηνύματα και πολλές λέξεις με αποτέλεσμα που διαρκεί για καιρό και εντυπώνεται πιο εύκολα στη μνήμη, δημιουργώντας συγκινήσεις και αναμοχλεύοντας δυνατά συναισθήματα... δείτε μαζί με τα παιδιά το παρακάτω βιντεάκι. 

Μια ταινία μικρού μήκους της Pixar, το "Lou", που με εύγλωττο και ευσύνοπτο τρόπο, χωρίς καν λόγια, λέει τα πράγματα με το όνομά τους και βάζει τα πάντα στη θέση τους - ή για την ακρίβεια τα επιστρέφει όλα εκεί που πρέπει ή εκεί που ανήκουν. Σε ένα παιχνίδι "lost and found" το μήνυμα που μένει είναι ότι όλοι όταν χαθούμε θέλουμε να μας ξαναβρούν ή όταν χάνουμε ή μας στερούν κάτι θέλουμε να το ξαναβρούμε!

6 Μαρτίου: Πανελλήνια Σχολική Ημέρα κατά της βίας στα σχολεία

Bullying ή εκφοβισμό ονομάζουμε το φαινόμενο κατά το οποίο ένα άτομο ή μια ομάδα ανθρώπων με περισσότερη δύναμη, επανειλημμένα και εσκεμμένα προκαλούν πόνο ή βλάβη σε ένα άλλο άτομο ή ομάδα ανθρώπων που αισθάνονται αβοήθητοι να αντιδράσουν. Ο εκφοβισμός μπορεί να συνεχίζεται με την πάροδο του χρόνου και πολλές φορές μένει κρυφός, ενώ συνήθως δε διακόπτεται εάν δεν ληφθούν μέτρα.

Ο εκφοβισμός είναι ένα πρόβλημα σχέσεων και απαιτεί λύση που να βασίζεται στις σχέσεις. Είναι καλύτερα να επιλύεται στο κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο εμφανίζεται: όταν πρόκειται για ένα παιδί ή ένα νεαρό άτομο, το περιβάλλον αυτό είναι συνήθως το σχολείο. 

Η προβολή μίας ταινίας είναι πάντα η πιο ενδιαφέρουσα και αποτελεσματική επιλογή διδασκαλίας. Οι εκπαιδευτικές ταινίες συνδυάζουν την ευχαρίστηση των παιδιών μαζί με την μετάδοση αξιών και την καλλιέργεια πνευματικής ευαισθησίας.  

Ταινιοπροτάσεις!!!!

Spijt 2013

Η ολλανδική ταινία με τίτλο «Συγγνώμη» αναφέρεται στην ιστορία ενός παιδιού που πέφτει θύμα εκφοβισμού λόγω των κιλών του. Η «συμμορία» καταστρέφει με τις συμπεριφορές της την ψυχολογία του, φέρνοντάς τον στα όριά του. Δεν υπάρχει αίσιο τέλος, οι προβληματισμοί εντείνονται μετά το πέρας της ταινίας, ενώ τα συναισθήματα της θλίψης και της συμπόνιας κυριαρχούν.


Πατήστε στον τίτλο για να δείτε την ταινία με ελληνικούς υπότιτλους online 

Wonder 2017

Μία ολότελα χολυγουντιανή ταινία, με πρωταγωνιστές την Τζούλια Ρόμπερτς και τον Όουεν Ουίλσον, που όση λάμψη και αν έχει δεν της λείπει ο συναισθηματισμός και η ευαισθησία. Ο μικρός Όγκι λόγω της ιδιαίτερης μορφής του προσώπου του αντιμετωπίζει την περιθωριοποίηση από του συμμαθητές του. Το δακτυλοδεικτούμενο παιδάκι καταφέρνει να γίνει ο ήρωας του εαυτού του και να κερδίσει τον σεβασμό και την αποδοχή από όλους.


Πατήστε στον τίτλο για να δείτε την ταινία με ελληνικούς υπότιτλους online


H ιστορία του χαρταετού

Η ιστορία του χαρταετού ξεκινά από τα προχριστιανικά χρόνια, πιθανότατα από την Κίνα για να ταξιδέψει στη συνέχεια και σε άλλες χώρες, όπως Ιαπωνία, Κορέα, Ινδία κ.α. Οι πρώτοι χαρταετοί δεν ήταν από... χαρτί αλλά από μετάξι και δεν ήταν εξάγωνοι, όπως οι ελληνικοί αλλά είχαν (και έχουν μέχρι σήμερα) μορφή δράκου.

Τον 4ο π.Χ. αι., στην αρχαία Ελλάδα, σύμφωνα με τις πηγές, ο αρχιμηχανικός Αρχύτας του Τάραντος χρησιμοποίησε στην αεροδυναμική του τον αϊτό. Παλαιότερη αναφορά θα μπορούσε να θεωρηθεί η απεικόνιση σε ελληνικό αγγείο της κλασικής περιόδου μιας κόρης που κρατά στα χέρια της λευκή σαΐτα δεμένη με νήμα, ένα είδος αϊτού δηλαδή, και την οποία ετοιμάζεται να πετάξει. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση του χαρτιού δεν ήταν ακόμη γνωστή, εικάζουμε ότι τα χρόνια εκείνα, τα όποια πειράματα ή παιχνίδια με αϊτούς θα πρέπει να τα έκαναν με πανί, αντίστοιχο με αυτό που χρησιμοποιούσαν στα πλοία έως και τα μεσαιωνικά χρόνια.

Στην Ευρώπη πρωτοήρθαν στο τέλος του 14ου αρχές του 15ου αιώνα, από εξερευνητές που ταξίδεψαν στις χώρες της Ασίας. Στα χρόνια που κύλισαν χαρταετοί «πέταξαν» σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Συνδέθηκαν με τα τοπικά έθιμα χωρών αποκτώντας ποικίλα χαρακτηριστικά, τόσο ως προς την κατασκευή τους, όσο και ως προς τον συμβολισμό του πετάγματός τους στον ουρανό...

Στην ιστορική διαδρομή του ο χαρταετός βοήθησε και αρκετούς επιστήμονες: Το 1749 ο Σκοτσέζος μετεωρολόγος Alexander χρησιμοποίησε χαρταετούς με θερμόμετρα, προκειμένου να καταγράψει και να μελετήσει τις θερμοκρασιακές μεταβολές σε μεγάλο υψόμετρο. 

Το 1752 ο Βενιαμίν Φραγκλίνος εκτέλεσε το διάσημο πείραμα με τον χαρταετό, προκειμένου να αποδείξει ότι οι αστραπές δεν είναι τίποτα άλλο παρά στατικός ηλεκτρισμός. Τα χρόνια 1799-1809, ο σερ George Cayley άρχισε να πειραματίζεται με τους χαρταετούς, προκειμένου να κατασκευάσει μια μηχανή που να έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει ανθρώπους στον αέρα. Και τα κατάφερε! Το 1853 πέτυχε να πετάξει το πρώτο ανεμοπλάνο, που μπόρεσε να σηκώσει το βάρος ενός ατόμου για σαράντα ολόκληρα δευτερόλεπτα. 

Το 1833 ένας Βρετανός, αυτή τη φορά, μετεωρολόγος, χρησιμοποίησε τους χαρταετούς για να ανυψώνει ανεμόμετρα, ώστε να καταγράφει και να μελετά τις ταχύτητες των ανέμων στα διάφορα υψόμετρα.

1η Μαρτίου

Καλώς Όρισες..... Άνοιξη!!!!

Gustav Klimt  flower garden 1907

Ο Γκούσταφ Κλιμτ (Gustav Klimt, 14 Ιουλίου 1862 - 6 Φεβρουαρίου 1918) ήταν Αυστριακός ζωγράφος και ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του κινήματος της Απόσχισης (Sezession) της Βιέννης που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της Αρ Νουβό (Art Nouveau). Είχε σημαντική συμβολή στη διεθνή αναγνώριση της αυστριακής τέχνης και υπήρξε από τους πρώτους που κατάφεραν να συνδυάσουν την εικονιστική με την αφηρημένη ζωγραφική.

Το ύφος του Klimt υπήρξε εν γένει ξεχωριστό και καινοτόμο, συνδυάζοντας στοιχεία του συμβολισμού και της Αρ Νουβό, με παράλληλες επιρροές από την αρχαία ελληνική, μυκηναϊκή και αιγυπτιακή αγγειογραφία, ενώ συχνά θεωρήθηκε προκλητικό για την εποχή του και υπέστη σκληρή κριτική ή αποδοκιμασία. O ερωτισμός που κυριαρχεί στα έργα του προκάλεσε αρκετές φορές αντιδράσεις, όπως στην περίπτωση των πινάκων που φιλοτέχνησε για το Πανεπιστήμιο της Βιέννης. Εμφανής είναι η επιμονή του Klimt στην απεικόνιση γυναικών, με τον άνδρα να απουσιάζει στο μεγαλύτερο μέρος του έργου του.

Οι πιο γνωστοί πίνακες του Κlimt

1907-1908 - Το φιλί (λάδι σε καμβά, 180 × 180 εκατοστά)

1905-1909 - Το Δέντρο της Ζωής (κουτί, 138,8 × 102 εκατοστά)

1908-1911 - Η ζωή και ο θάνατος (λάδι σε καμβά 178 × 198 εκατοστά)

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ

Την Πέμπτη 27/2/2020 και την Παρασκευή 28/2/2020 οι μαθητές του Τ.Ε. αποχαιρετούν τις Απόκριες και το καρναβαλικό πνεύμα και λίγο πριν την έναρξη της Σαρακοστής παρασκευάζουν

λαχταριστές σοκολατολιχουδιές!!!!

Επιπλέον, κατασκευάζουν χειροποίητα βραχιόλια, μαρτάκια, για να υποδεχτούν τον πρώτο μήνα της Άνοιξης, τον Μάρτιο!!!

Τι συμβολίζουν όμως τα μαρτάκια;

Πρόκειται για ένα πολύ παλιό έθιμο, άρρηκτα συνδεδεμένο με τη βαλκανική διασπορά.

Πιστεύεται μάλιστα ότι έχει τις ρίζες του στην Αρχαία Ελλάδα, και συγκεκριμένα στα Ελευσίνια Μυστήρια. Οι μύστες των Ελευσίνιων Μυστηρίων έδεναν μια κλωστή, την Κρόκη, στο δεξί τους χέρι και το αριστερό τους πόδι.

Από τη 1η ως τις 31 του Μάρτη, τα παιδιά φορούν στον καρπό του χεριού τους ένα βραχιολάκι, φτιαγμένο από στριμμένη άσπρη και κόκκινη κλωστή, τον Μάρτη ή Μαρτιά.

Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, ο Μάρτης προστατεύει τα πρόσωπα των παιδιών από τον πρώτο ήλιο της Άνοιξης, για να μην καούν.

Το βραχιολάκι αυτό το βγάζουν στο τέλος του μήνα, ή το αφήνουν πάνω στις τριανταφυλλιές όταν δουν το πρώτο χελιδόνι, για να τον πάρουν τα πουλιά και να χτίσουν τη φωλιά τους ή το καίνε με το αναστάσιμο φως του Πάσχα.

Το Μαρτάκι φτιάχνεται την τελευταία μέρα του Φλεβάρη και τον φορούν τα παιδιά την πρώτη μέρα του Μάρτη, πριν βγουν από το σπίτι.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ: Ο ΜΗΝΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩΝ!!!

Οι Απόκριες είναι γιορτή με μεγάλη ιστορία. 

Έχουν τις ρίζες τους στην Αρχαία Ελλάδα και τη λατρεία του Διονύσου και σήμερα αποτελούν ένα πραγματικό ψηφιδωτό ιστορίας και λαογραφίας του παρελθόντος. Τα ήθη και τα έθιμα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας το μαρτυρούν.

Οι μύθοι και οι θρύλοι της χώρας μας, αυτές τις μέρες, έρχονται στο προσκήνιο και μέσα από τον χορό, το γλέντι και το τραγούδι γίνονται πραγματικότητα.

Αποκριά (αποκρεά) σημαίνει αποχή από το κρέας. Επίσης, κατά μία εκδοχή, η λατινογενής λέξη «Καρναβάλι» αποτελείται από τις λέξεις carne = κρέας και vale = χαιρετώ.

Το Τριώδιο φέτος ανοίγει στις 9 Φεβρουαρίου. Η Τσικνοπέμπτη είναι στις 20 Φεβρουαρίου, ενώ η Καθαρά Δευτέρα στις 2 Μαρτίου, μια ημέρα μετά την Κυριακή της Αποκριάς, όπου κορυφώνονται και οι καρναβαλικές εκδηλώσεις. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΙΚΗ ΓΡΙΠΗ

ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ COVID-19

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΕΛΠΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΠΟΧΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΣΕ 5 ΒΗΜΑΤΑ

9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Η ελληνική γλώσσα είναι ψυχή, η ψυχή του πολιτισμού. Μια ψυχή όλο φως, που διαχέεται σε όλη τη Γη, διαθλάται σε πολλές άλλες γλώσσες, αντανακλά την ιστορία της ανθρωπότητας. Κι όπως χωρίς φως δεν υπάρχει ζωή, έτσι και χωρίς γλώσσα δεν υπάρχει πολιτισμός.

 Σε αυτή τραγούδησε ο Όμηρος, σε αυτή δίδαξαν οι αρχαίοι τραγικοί, σε αυτή έγραψαν οι σύγχρονοι ποιητές.

Σε αυτή τη γλώσσα ο άνθρωπος προσπάθησε να φτιάξει ένα σύστημα δικαίου, να συνυπάρχουμε όλοι οι άνθρωποι μαζί, κι έτσι γεννήθηκε η Δημοκρατία.

Σε αυτή ο άνθρωπος ανέπτυξε τη φιλοσοφία, την επιστήμη, την τέχνη. Ακόμη και σήμερα όταν μια γλώσσα μιλάει για φιλοσοφία, επιστήμη και τέχνη δανείζεται λέξεις από την ελληνική γλώσσα. 

Αν για κάποιον λόγο οι ελληνικές λέξεις μια μέρα αποφάσιζαν να φύγουν, δεν θα ήταν μόνο οι Έλληνες που δεν θα μπορούσαν να σκεφτούν και να συνομιλήσουν.

Η Αγγλική γλώσσα έχει 490.000 λέξεις από τις οποίες 41.615 λέξεις. είναι από την Ελληνική γλώσσα.. (βιβλίο Γκίνες)

Η Ελληνική με την μαθηματική δομή της είναι η γλώσσα της πληροφορικής και της νέας γενιάς των εξελιγμένων υπολογιστών, γιατί μόνο σ' αυτήν δεν υπάρχουν όρια.

(Μπιλ Γκέιτς, Microsoft)

Η Ελληνική και η Κινέζικη είναι οι μόνες γλώσσες με συνεχή παρουσία από τους ίδιους λαούς και.....στον ίδιο χώρο εδώ και 4.000 χρόνια. Όλες οι γλώσσες θεωρούνται κρυφοελληνικές, με πλούσια δάνεια από τη μητέρα των γλωσσών, την Ελληνική.

(Francisco Adrados, γλωσσολόγος).

Η Ελληνική γλώσσα έχει λέξεις για έννοιες οι οποίες παραμένουν χωρίς απόδοση στις υπόλοιπες γλώσσες, όπως άμιλλα, θαλπωρή και φιλότιμο.

Ο ψαλμός Β' της ενότητας «Τα Πάθη», της συλλογής  Άξιον Εστί του Οδυσσέα Ελύτη, ανήκει στα πιο συγκλονιστικά τιμαλφή του ποιητή. 

Πρόκειται για έναν ύμνο στην ελληνική γλώσσα, που εκτείνεται στους είκοσι εννέα παρακάτω στίχους.

11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ!!!

Η Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο (Safer Internet Day) καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της Ευρωπαίας Επιτρόπου Βιβιάν Ρέντινγκ και γιορτάζεται κάθε χρόνο τον Φεβρουάριο.

Η ημέρα αυτή αποτελεί εφαλτήριο ευαισθητοποίησης μικρών και μεγάλων στα θέματα που αφορούν την ασφαλή και ηθικά σωστή χρήση του Διαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου και όλων των διαδραστικών τεχνολογιών που είναι πια κομμάτι της καθημερινότητάς μας.

Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου αποσκοπεί όχι μόνο στο να δημιουργήσει ένα ασφαλέστερο διαδίκτυο, αλλά και ένα καλύτερο διαδίκτυο, όπου όλοι έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιούν την τεχνολογία υπεύθυνα, με σεβασμό, με κριτική σκέψη και δημιουργικά. 

24 Ιανουαρίου:

Παγκόσμια Ημέρα Εκπαίδευσης

Η καθιέρωση από τα Ηνωμένα Έθνη της 24ης Ιανουαρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Εκπαίδευσης καταδεικνύει την ύψιστη σημασία της εκπαίδευσης στις σύγχρονες κοινωνίες. Παρόλο που η πρόσβαση στην εκπαίδευση αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα όλων των παιδιών, σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΟΗΕ, 1989), μέχρι και σήμερα συνεχίζονται οι αγώνες για την επίτευξή της, ενώ ο παγκόσμιος αλφαβητισμός υπολογίζεται στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ. 

"Η εκπαίδευση είναι το πιο δυνατό όπλο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να αλλάξουμε τον κόσμο"

Νέλσον Μαντέλα

27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ

Mε εκδηλώσεις μνήμης η ανθρωπότητα τιμά τα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας,την παγκόσμια Ημέρα Ολοκαυτώματος.

Επίκεντρο το Άουσβιτς και «η πορεία των ζώντων», αφιερωμένη στα 6 εκατομμύρια Εβραίων που εξοντώθηκαν στα χιτλερικά στρατόπεδα συγκέντρωσης 

Η Ημέρα Μνήμης Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος, καθιερώθηκε το 2004 μετά από ομόφωνη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων (Ν.3218/04 και Π.Δ. 31/05). Ως ημέρα μνήμης ορίστηκε η 27η Ιανουαρίου, ημέρα που απελευθερώθηκε από τα σοβιετικά στρατεύματα το μεγαλύτερο στρατόπεδο συγκέντρωσης Άουσβιτς - Μπίρκεναου, στην Πολωνία.

Η Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. αποφάσισε στις 2 Νοεμβρίου του 2005 να ανακηρύξει την 27η Ιανουαρίου Διεθνή Ημέρα μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος από το ναζιστικό καθεστώς κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Το σχέδιο της απόφασης αυτής, που υποβλήθηκε από το Ισραήλ και υποστηρίχθηκε από 89 χώρες, «καλεί τα κράτη - μέλη να επεξεργαστούν προγράμματα εκπαίδευσης που θα μεταδώσουν στις μελλοντικές γενεές τα διδάγματα του Ολοκαυτώματος και να βοηθήσουν να προλαμβάνονται πράξεις γενοκτονίας».

30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: 

ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Η γιορτή των Τριών Ιεραρχών, εκτός από τον εκκλησιαστικό χαρακτήρα, έχει και εκπαιδευτικό.

Θεωρείται η γιορτή των ελληνικών γραμμάτων, καθώς οι Τρεις Ιεράρχες συνετέλεσαν στην ανάπτυξη της χριστιανικής διδασκαλίας, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των αρχαίων ελληνικών γραμμάτων.
Ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας της γιορτής των Τριών Ιεραρχών καθιερώθηκε στις 9 Αυγούστου του 1841 από το ακαδημαϊκό συμβούλιο του Οθωνείου Πανεπιστημίου (νυν Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και πρωτογιορτάστηκε στις 30 Ιανουαρίου του 1842. 
Τα επόμενα χρόνια, ο εορτασμός επεκτάθηκε σ' όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΥΣ 3 ΙΕΡΑΡΧΕΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΥΣ 3 ΙΕΡΑΡΧΕΣ

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

Μιας και την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου, μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν την τιμητική τους, ως μέλη της σχολικής κοινότητας του 22ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών, οι μαθητές του Τ.Ε. παρασκευάζουν με τα χεράκια τους πεντανόστιμο μιλφέιγ (millefeuille) και κερνούν τους συμμαθητές τους!!!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!!!

millefuelle

Το μιλφέιγ (millefeuille), που στα γαλλικά σημαίνει χίλια φύλλα, είναι κυρίως γνωστό σαν το γλυκό με την τραγανή σφολιάτα και την άσπρη κρέμα, πασπαλισμένο με λίγη κανέλα. Ωστόσο μπορούμε να το βρούμε σε διάφορες μορφές, ανάλογα τη χώρα και τις παραδόσεις της. Αντί για την λευκή κρέμα ζαχαροπλαστικής, μπορεί να περιέχει μαρμελάδα ή σαντιγί και να είναι γλασαρισμένο με άσπρη ή μαύρη σοκολάτα. Μπορούμε ακόμα να το βρούμε και σε αλμυρή έκδοση, γεμισμένο με σπανάκι, pesto ή τυρί που συνηθίζεται στην Ιταλία.

Καλή Επιτυχία!!!!

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ "ΤΣΑΝΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ" ΓΙΑ ΤΟ Β΄ΤΡΙΜΗΝΟ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με αρ. πρωτ.136712/Δ1/05-09-2019, εφαρμόζεται και για το τρέχον σχολικό έτος η εκπαιδευτική δράση 

«ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» 

σύμφωνα με την οποία

"....τα διδακτικά βιβλία των μαθητών/τριών του Δημοτικού Σχολείου παραμένουν για τουλάχιστον δύο Σαββατοκύριακα το μήνα στο σχολείο την Παρασκευή, πριν από το Σαββατοκύριακο που έχει αποφασιστεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων του Σχολείου, έως τη Δευτέρα...."

Επισημαίνεται, ότι η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται δύο (2) φορές τον μήνα για όλους τους μήνες του διδακτικού έτους και η καθιέρωση της παραμονής των διδακτικών βιβλίων στο σχολείο, δεν αποτελεί μια συμβολική παρέμβαση, αλλά επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να μην ασχολούνται με την προετοιμασία μαθημάτων κατά τη διάρκεια αυτών των Σαββατοκύριακων.»

Τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019, το Τ.Ε. μετατρέπεται και πάλι σε χριστουγεννιάτικο εργαστήρι κατασκευών, προκειμένου οι μαθητές του να δημιουργήσουν  χριστουγεννιάτικες διακοσμητικές συνθέσεις!!!!

γυάλινα πιάτα, κουκουνάρια, κεριά, χιονονιφάδες, χρυσόσκονες, ζυμαρικά με χριστουγεννιάτικα σχέδια, κουκουνάρια, κόλλες, κορδέλες είναι μερικά από τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουν οι μαθητές του Τ.Ε. για τις χριστουγεννιάτικες κατασκευές τους!!!

Την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 οι μαθητές του Τ.Ε. έγραψαν γράμμα στον Αη Βασίλη με την προσδοκία να καταφέρει να ανταποκριθεί στα αιτήματά τους!!!!

Τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 οι μαθητές του Τ.Ε., λίγο πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων, παρασκευάζουν λαχταριστές σοκολατένιες λιχουδιές!!!!


3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑμεΑ

Οι μαθητές του Τ.Ε. για την Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ κατασκεύασαν χειροποίητους σελιδοδείκτες και τους μοίρασαν σε όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικούς του σχολείου

"....Στη γωνιά μας πράσινο τ αναμμένο δέντρο...."

Στις 18 Νοεμβρίου 2019 οι μαθητές του Τ.Ε. στόλισαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο της τάξης, δημιουργώντας από νωρίς  χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα και διάθεση!!!

......37 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα.....

ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ!!!!

ΜΕΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ 2019-2020

Τα σχολικά γεύματα, ως θεσμός που εφαρμόζεται στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών, συντελούν σημαντικά στην ενίσχυση της αλληλεγγύης και της συντροφικότητας στη μαθητική κοινότητα και ταυτόχρονα βελτιώνουν τις μαθητικές επιδόσεις. Τα πολλαπλά οφέλη του προγράμματος έχουν θετική αντανάκλαση και στην ανάπτυξη της πρωτογενούς εγχώριας παραγωγής, καθώς τα προϊόντα που επιλέγονται για την παρασκευή των γευμάτων, η οποία γίνεται σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, είναι ντόπια και υψηλής διατροφικής αξίας. Προάγεται δηλαδή στην νέα γενιά η υγιεινή, μεσογειακή διατροφή, ενώ παράλληλα διευρύνεται ο αριθμός των θέσεων εργασίας στις τοπικές κοινωνίες. 

Το μενού του προγράμματος αφορά και στις πέντε (5) εκπαιδευτικές ημέρες της εβδομάδας και είναι ειδικά σχεδιασμένο από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο για το διαιτολόγιο Πανεπιστημιακό Φορέα για να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες των μαθητών/τριών, στo πλαίσιο της υγιεινής μεσογειακής διατροφής.


Το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου (Π.Δ. 97/2017 (ΦΕΚ 109/Α' /01-08-2017)) :

Οι μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» μεταβαίνουν στις οριζόμενες από το Σύλλογο Διδασκόντων αίθουσες. Ο χρόνος υλοποίησης του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» διαρκεί ως τις 13.45 για τους μαθητές που δεν παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα, οπότε και αποχωρούν από το σχολείο. 

Για τους μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» ολοκληρώνεται, όπως προβλέπεται από το ισχύον πρόγραμμα του Ολοήμερου, στις 14.00. 

Τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019, οι μαθητές του Τ.Ε. προμηθεύτηκαν χειροποίητες πάνινες τσάντες μεταφοράς, προκειμένου να μεταφέρουν το σχολικό γεύμα (ΦΕΚ 3210B'/22-8-19), πρόγραμμα το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη για δεύτερη χρονιά στο σχολείο.

 Η συγκεκριμένη ενέργεια πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της προσπάθειας περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και μείωσης του οικολογικού αποτυπώματος με το λογότυπο του ενεργειακού αποτυπώματος και του Τμήματος Ένταξης

ΤΙ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

2019-2020

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2018-2019

Φωτογραφικό υλικό και στιγμιότυπα  από την παρασκευή χειροποίητου παγωτού από τους μαθητές του Τ.Ε.

Οι μικροί μαθητές του Τ.Ε. μετά την ολοκλήρωση της παρασκευής του παγωτού, μοίρασαν δροσιά, γεύση και χαμόγελα σε όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικούς του σχολείου!!!!!

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.

Στη λήξη του σχολικού έτους οι μικροί μαθητές παρέλαβαν τα βραβεία τους για την επιτυχή και απρόσκοπτη παρακολούθηση του προγράμματος του Τ.Ε. του σχολείου

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ ΛΗΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

2018-2019


ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!!