1ος ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Η κουκουβάγια του WE GO GREEN ανοίγει τα φτερά της και προσγειώνει τη σοφία της μέσω του Δήμου Αθηναίων στο 22ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας

Ο Μεγάλος Σχολικός Διαγωνισμός, στον οποίο συμμετέχει και το σχολείο μας, στοχεύει στην ανάπτυξη γνώσεων αλλά και βέλτιστων πρακτικών για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών και την κινητοποίηση της μαθητικής κοινότητας για την ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της ανακύκλωσης και ιδιαίτερα της ανακύκλωσης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

Επιπλέον, μέσα από το διαγωνισμό ενισχύονται σημαντικά οι έννοιες του εθελοντισμού, της ομαδικότητας και της συνεργασίας, καθώς και η συμβολή  της σχολικής μονάδας στη μείωση του οικολογικού της αποτυπώματος αλλά και ολόκληρης της σχολικής κοινότητας


Tην Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019 τα μέλη της ενεργειακής ομάδας παρέλαβαν τον ειδικό κάδο για την ανακύκλωση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

ΩΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: 

ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΜΑΣ ΩΣΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΜΕ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ!!!!

Μετά την παραλαβή του κάδου τα μέλη της ενεργειακής ομάδας επικόλλησαν τις σχετικές αφίσες του διαγωνισμού που παρέλαβαν μαζί με τον κάδο ανακύκλωσης στις αίθουσες των δύο κτιρίων αλλά και στους πίνακες ανακοινώσεων του σχολείου:

  Διαδικασία μέτρησης ανακυκλώσιμων υλικών

Τα υλικά συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους, με το σήμα 

                           WE GO GREEN/ΑΘΗΝΑ 

Η κατάταξη των σχολείων στο διαγωνισμό θα γίνει από την Επιτροπή Διαγωνισμού, με βάση την αναλογία κιλών ΑΗΗΕ ανά μαθητή, δηλαδή το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των κιλών ΑΗΗΕ που συγκέντρωσε κάθε σχολείο, δια τον αριθμό των μαθητών που δηλώθηκε από το σχολείο αυτό στη δήλωση συμμετοχής.

Προϋπόθεση για να καταταγεί ένα σχολείο είναι να συγκεντρώσει την ελάχιστη συνολική ποσότητα ανακυκλώσιμων υλικών, που ορίζεται σε 1 κιλό ΑΗΗΕ ανά μαθητή.

Ξένα σώματα και υλικά που δεν αποτελούν ΑΗΗΕ και  βρεθούν σε κάδο του Διαγωνισμού, θα προσμετρώνται αρνητικά στο σχολείο, ως ποινή, στο διπλάσιο του βάρους τους.

Βραβεία

Τα δέκα (10) σχολεία που θα επιτύχουν την υψηλότερη αναλογία κιλών ανακυκλώσιμων υλικών ΑΗΗΕ ανά μαθητή, θα διεκδικήσουν τα παρακάτω βραβεία:

1ος νικητής: Κύπελλο και βραβείο αξίας € 3.000,00

2ος νικητής: Κύπελλο και βραβείο αξίας € 2.000,00

3ος νικητής: Κύπελλο και βραβείο αξίας € 1.000,00

4ος νικητής: Κύπελλο και βραβείο αξίας € 800,00

5ος νικητής: Κύπελλο και βραβείο αξίας € 700,00

6ος νικητής: Μετάλλιο και βραβείο αξίας € 600,00

7ος νικητής: Μετάλλιο και βραβείο αξίας € 500,00

8ος νικητής: Μετάλλιο και βραβείο αξίας € 400,00

9ος νικητής: Μετάλλιο και βραβείο αξίας € 300,00

10ος νικητής: Μετάλλιο και βραβείο αξίας € 200,00

Σε όλους τους μαθητές των σχολείων που θα καταταγούν, ανεξάρτητα από τη σειρά κατάταξης, θα απονεμηθούν συμβολικά αναμνηστικά δώρα και δίπλωμα για τη συμμετοχή τους.

       ΣΩΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Τα ΑΗΗΕ πρέπει υποχρεωτικά να παραδίδονται στα σημεία παραλαβής που έχουν αναπτυχθεί από τα Συστήματα Εναλλακτικής διαχείρισης. Μόνο με αυτό τον τρόπο θα εξασφαλιστεί η διαχείρισή τους σε κατάλληλα εξοπλισμένες και αδειοδοτημένες μονάδες. Τα σημεία παραλαβής θα αναζητήσετε στα περισσότερα καταστήματα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, στους Δήμους, σε Δημόσιους οργανισμούς και υπηρεσίες και σε πολλές ιδιωτικ#ές επιχειρήσεις. Εάν δεν βρίσκετε κάποιο σημείο κοντά σας, επικοινωνήστε με το αντίστοιχο σύστημα ή την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου.         ΛΑΘΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Ποτέ δεν πετάμε ΑΗΗΕ ή λαμπτήρες στα σκουπίδια, ή στο μπλε κάδο, ούτε τα αφήνουμε δίπλα στους κάδους! Αυτό δεν είναι ανακύκλωση.

Ποτέ δεν αφήνουμε μικρές ή μεγάλες συσκευές στο πεζοδρόμιο με την ιδέα ότι «κάποιος φουκαράς θα τις χρειάζεται και θα βολευτεί». Οι μόνοι που «βολεύονται» είναι οι επιτήδειοι που θα πάρουν τις συσκευές και θα προσπαθήσουν να αποσπάσουν κάποια στοιχεία με αξία, χωρίς καμιά προστασία ούτε για τους ίδιους, αλλά ούτε και για την πρόληψη διαρροών επικίνδυνων ουσιών στο έδαφος και τον αέρα.