ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Στα πλαίσια της ανοιχτής εκδήλωσης "Σχολεία ανοιχτά στην προστασία του κλίματος και στην εξοικονόμηση ενέργειας " τα μέλη της ενεργειακής ομάδας σε συνεργασία με τη συντονίστρια του προγράμματος δημιούργησαν την παρακάτω παρουσίαση, η οποία προβαλλόταν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης από γιγαντοοθόνη στην Τεχνόπολη

Τα μέλη της ενεργειακής ομάδας δημιούργησαν νέο οικοκώδικα ενεργειακής συμπεριφοράς για τη γειτονιά του σχολείου και την ευρύτερη σχολική κοινότητα,τον οποίο διένειμαν στα καταστήματα της περιοχής και τους απλούς πολίτες ενημερώνοντάς τους για την προσπάθεια ευαισθητοποίησης στα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας που καταβάλουν και ζητώντας τη συμβολή και συνδρομή τους για μια γειτονιά όμορφη, οικολογική και φιλική προς το περιβάλλον!!!! 

Τα μέλη της ενεργειακής ομάδας δημιούργησαν αφίσα, η οποία παρουσιάζει συνοπτικά τις δράσεις όλης της σχολικής μονάδας σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του κλίματος. 

Τα μέλη της ενεργειακής ομάδας κατά την οργάνωση του σχεδίου δράσης και της καμπάνιας ενημέρωσης της σχολικής κοινότητας προχώρησαν στη δημιουργία αφισών και posters, γύρω από τους άξονες του προγράμματος που υλοποιούν:"Σχολεία ανοιχτά στην προστασία του κλίματος και την εξοικονόμηση ενέργειας".

Τα posters και οι αφίσες που κατασκεύασαν τα μέλη της ενεργειακής ομάδας εκτυπώθηκαν και επικολλήθηκαν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του σχολείου που έχει επιλεγεί και δημιουργηθεί για την προβολή του προγράμματος.

Τα μέλη της ενεργειακής ομάδας και οι μαθητές της Ε' τάξης του σχολείου μας μετά την συμπλήρωση των φύλλων εργασίας σχετικών με την ενέργεια προχώρησαν σε εικαστικές δημιουργίες, επίσης, σχετικές με την ενέργεια και την εξοικονόμησή της.

Ευχαριστούμε τα παιδιά της Ε' τάξης για την εθελοντική προσφορά τους!!!

Οι μαθητές της Ε΄τάξης του σχολείου μας σε συνεργασία με τη δασκάλα τους, η οποία καθημερινά επικροτεί και ενισχύει τις δράσεις της ενεργειακής ομάδας, παρά τη συχνά αποκαρδιωτική στάση άλλων εκπαιδευτικών, προχώρησαν στην παραγωγή έμμετρων κειμένων με θέμα την προστασία του κλίματος και την εξοικονόμηση ενέργειας

Παρακάτω παρατίθενται μερικές από τις δημιουργίες τους:

Οι μαθητές της Α΄τάξης σε συνεργασία με τη δασκάλα τους  μετά τις ενημερώσεις και τις δράσεις της ενεργειακής ομάδας σχετικά με την προστασία του κλίματος και την εξοικονόμηση ενέργειας δημιούργησαν το παρακάτω ποίημα με θέμα την ανακύκλωση: