ΟΙΚΟΚΩΔΙΚΑΣ

Τα μέλη της ενεργειακής ομάδας μετά από συνεδρίαση της ολομέλειας προχώρησαν στην έκδοση του οικοκώδικα του σχολείου με στόχο την υιοθέτηση μέτρων, στάσεων και νοοτροπίας φιλικής προς το περιβάλλον και εξοικονόμησης ενέργειας

Στη συνέχεια, επικόλλησαν τον οικοκώδικα σε όλες τις τάξεις του σχολείου, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο για την προβολή του προγράμματος και τον διένειμαν στο ενεργειακό συμβούλιο του σχολείου

Τα μέλη της ενεργειακής ομάδας προχώρησαν και στην έκδοση του οικοκώδικα στην αγγλική γλώσσα μετά την εθελοντική προσφορά και καθοδήγηση του υπεύθυνου του μαθήματος των Αγγλικών, κ. Ηλιάδη Γιώργου κατά τις ώρες του μαθήματος του στην ΣΤ΄ τάξη για την καλύτερη κατανόηση και εφαρμογή του οικοκώδικα από τους νεοεισερχόμενους και αλλόγλωσσους μαθητές και γονείς του σχολείου μας.

Κύριε Γιώργο σας ευχαριστούμε πολύ!!!!!! Thank you very much!!!

   Ο ΟΙΚΟΚΩΔΙΚΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑ

 ΑΓΓΛΙΚΑ!!!!

ΟΙ 17 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

                 17 SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS