χρήσιμα έντυπα

Όλα τα έντυπα είναι σε μορφή word, προκειμένου να είναι δυνατή η επεξεργασία τους

Υπεύθυνη Δήλωση για φοίτηση στο

 Τμήμα Ένταξης

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων ΚΕΣΥ

Στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων στους φορείς του δημοσίου τομέα για την προστασία της δημόσιας υγείας από τη διασπορά της πανδημίας του Covid-19 και λόγω της αυξανόμενης ανάγκης για τις εξ αποστάσεως συναλλαγές, το 1ο ΚΕΣΥ Α΄ Αθήνας ενημερώνει για την εξ αποστάσεως διαδικασία υποβολής αιτημάτων αξιολόγησης

Ανοίξτε το αρχείο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ με τις 

αναλυτικές οδηγίες

 Ψηφιακή Υπεύθυνη Δήλωση

Η ψηφιακή υπεύθυνη Δήλωση  δημιουργείται αποκλειστικά από την πλατφόρμα της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (www.gov.gr) πατώντας την παρακάτω εικόνα 

Για την έκδοση της ψηφιακής υπεύθυνης δήλωσης απαιτούνται οι προσωπικοί κωδικοί  web banking σε Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank ή Eurobank ή οι προσωπικοί κωδικοί του Τaxisnet

Κείμενο που θα πρέπει να αναγράφεται στην 

ψηφιακή υπεύθυνη δήλωση:

"Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι ο γονέας/κηδεμόνας του/της (Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας) και ότι τα δικαιολογητικά που υποβάλω είναι γνήσια και αληθή"

Μετά την έκδοση της ψηφιακής υπεύθυνης δήλωσης και τη συμπλήρωση της αίτησης του γονέα/ κηδεμόνα για αξιολόγηση αποστέλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 1ου ΚΕΣΥ Α΄ΑΘΗΝΑΣ

Αίτηση Γονέα προς ΚΕΣΥ για 

εκπαιδευτική αξιολόγηση

Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΠΕ) Τμήματος Ένταξης

Έντυπο περιγραφικής- παιδαγωγικής

 αξιολόγησης

Βεβαίωση κατ' εξαίρεση μετακίνησης 

πολιτών 

Από το Σάββατο (07/11) τέθηκε σε ισχύ το δεύτερο lockdown και έτσι η κατ' εξαίρεση μετακίνηση πολιτών, εργαζόμενων και μαθητών/τριών επιτρέπεται είτε με SMS είτε με ειδικά έντυπα ή/και χειρόγραφες δηλώσεις 

Οι πολίτες μπορούν να μετακινούνται έχοντας συμπληρώσει το σχετικό έντυπο ή με χειρόγραφη βεβαίωση, όπως αναφέρεται και στο forma.gov.gr 

Βεβαίωση μετακίνησης ανήλικου/ης

 μαθητή/τριας

Η μετάβαση ανήλικων τέκνων  Δημοτικών από και προς τις σχολικές μονάδες, λόγω του γενικού lockdown από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου το πρωί, επιτρέπεται από έναν γονέα/κηδεμόνα με την αποστολή SMS - Επιλογή 4 στο13033 και με βεβαίωση του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου

Η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια και παρέχεται από τον/την Διευθυντή/ντρια της οικείας σχολικής μονάδας

Στη βεβαίωση που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας οι γονείς/κηδεμόνες υποχρεούνται στο έντυπο κυκλοφορίας του/της  μαθητή/τριας να αναγράφουν τα παρακάτω στοιχεία:

ονοματεπώνυμο

πατρώνυμο

αριθμός μητρώου μαθητή/τριας

διεύθυνση σχολείου

διεύθυνση κατοικίας

ώρες προσέλευσης και αποχώρησης από το σχολείο

Βεβαίωση μετακίνησης εκπαιδευτικού

Έκδοση Βεβαίωσης από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού  Ελληνικού Δημοσίου του Υπουργείου Εσωτερικών με αρχική συμπλήρωση από τον/την υπάλληλο και έγκριση από τον/την Πιστοποιημένο/η Διευθυντή/ντρια

Η είσοδος στην υπηρεσία πραγματοποιείται με τους προσωπικούς κωδικούς  Τaxisnet

 

Επιπλέον, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε έντυπο κυκλοφορίας για όλους τους/τις εργαζόμενους/ες τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

Νομοθετικό πλαίσιο Ειδικής Αγωγής και

 Ενταξιακής Εκπαίδευσης